Mer tid över till att utveckla verksamheten

Hällefors Bostads AB

 

Om Hällefors Bostads AB

Hällefors Bostads AB är ett kommunalägt fastighetsbolag och har idag ca 770 lägenheter samt lokaler fördelade i Hjulsjö, Grythyttan och Hällefors.

Miljöerna hos Hällefors Bostads AB kännetecknas av stimulans, fantasi och kreativitet.

Förutom allmänt vackra parkmiljöer profileras företaget genom konstnärlig utsmyckning av hög klass i bostadsområdena.

Läs mer om företaget här: www.halleforsbostad.se

Effektivare och smidigare mötesprocess.

Styrelsen i Hällefors Bostad består av 10 styrelsemedlemmar. Deltagarna på styrelsemöten är ordförande, vd, sekreterare, ledamöter och ersättare. För att underlätta mötesprocessen så använder Hällefors Bostad Styrelseportalen för att skicka ut kallelse med tillhörande bilagor och signera styrelsemötesprotokollet.

Med Styrelseportalen kan styrelsen samla all dokumentation på på ett ställe som kan nås av styrelsemedlemmar var de än befinner sig.

- Styrelseportalen har underlättat mötesprocessen avsevärt då vi har all dokumentation på ett ställe och kan smidigt signera mötesprotokoll digitalt säger sekreterare, Lotta Radziejewski.

Lär känna styrelsen här: Styrelsen

All mötesdokumentation samlat.

I Styrelseportalen är det enkelt att skapa en tydlig mappstrutkur och samla all dokumentation på ett ställe som kan nås av styrelsen var de än befinner sig. Det är även möjligt att skapa digitala möten, där det går att lägga till deltagare och roller, skicka ut kallelse, skapa dagordning och protokoll, bifoga all mötesdokumentation och signera mötesprotokoll.

- Att ha all dokumentation på ett ställe har sparat tid och att kunna skicka ut kallelse, bifoga möteshandlingar samt signera mötesprotokoll har underlättat styrelsearbetet avsevärt säger sekreterare, Lotta Radziejewski.

Signerat och klart.

I Styrelseportalen är det möjligt att signera dokument digitalt med e-post eller BankID. Det går att signera avtal, beslut, protokoll, årsredovisningar, hyresavtal och liknande dokument. Det går att signera med både interna och externa parter utan att ge åtkomst till Styrelseportalen.

- Att kunna signera och samla alla styrelsemötesprotokoll på ett ställe har gjort vårt arbete så mycket mer effektivare och sparat tid som annars lagts på onödigt administrativt arbete säger sekreterare, Lotta Radziejewski.

"Styrelseportalen har underlättat mötesprocessen avsevärt då vi har all dokumentation på ett ställe och kan smidigt signera mötesprotokoll digitalt."

 

Lotta Radziejewski

Sekreterare i Hällefors Bostads AB

Behöver ni en plattform för ert styrelsearbete?

Under en demo får ni: 

  • Genomgång av plattformens funktioner
  • Svar på frågor och funderingar
  • Tips på hur ni kan driva styrelsearbetet på ett smartare sätt

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger.

Boka demo

info@reduca.se
08 - 39 39 48