Nyheter

Skriv och signera protokoll med BankID

Skriv och signera protokoll smidigt med BankID direkt i Styrelseportalen. I funktionen Möten så är det nu möjligt att utföra ett helt möte med stegen dagordning, kallelse, protokoll, justering och signering. Det är enkelt att sätta olika roller inom styrelsen så som ordförande, protokollförare och justerare. Det är dessa tre som får notis när det är dags att justera och signera protokoll. 

Det är smidiga steg som underlättar oerhört för styrelsen och innebär att det går att utföra mötet både fysiskt och digitalt oavsett var styrelsemedlemmarna befinner sig. Funktionen Möten är användarvänlig och har ett modernt utseende som gör hela mötesprocessen både tidseffektiv och rolig. Den bidrar till en enklare vardag för dig som styrelsemedlem och ett hållbart samt långsiktigt styrelsearbete med allt mötesmaterial samlat på ett ställe digitalt. 

Prova Möten gratis i 30 dagar utan några förbindelser, kom igång redan idag! 

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar utan några förbindelser, klicka här.

Läs mer

Få full koll på samtliga projekt

Få full koll på samtliga projekt med tillhörande dokumentation i organisationen med Styrelseportalens digitala projektlista.

Samla alla projekt på ett ställe digitalt som kan nås oavsett var styrelsemedlemmar än befinner sig. Bifoga dokument, sätt start och slutdatum, sätt ansvariga, sätt status, sätt färgkod, skriv kommentarer och få automatiska påminnelser via e-post och sms inför deadlines.

Funktionen är användarvänlig och ger en bra översikt. Det går enkelt att sortera i slutförda, pågående, avbrutna, ej påbörjade och samtliga projekt. 

Den digitala projektlistan gör det enkelt för styrelsen att lämna över projekt till nästkommande styrelsemedlemmar och nya medlemmar kan på ett smidigt sätt navigera mellan projekt, få en bra överblick och kommer enkelt igång.

Prova den digitala projektlistan gratis i 30 dagar utan några förbindelser, kom igång redan idag! 

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar utan några förbindelser, klicka här.

 

Läs mer

Växla enkelt mellan olika organisationer

Om ni sitter i styrelsen i flera olika organisationer så går det nu enkelt att växla mellan konton. Det gör ni smidigt genom att trycka på knappen Växla konto längst upp till höger i Styrelseportalen. Det innebär att ni endast behöver logga in med BankID eller lösenord en gång för att sedan kunna navigera enkelt mellan olika organisationer och ta på ett smidigt sätt del av dess styrelsearbete.

Just nu! Om ni refererar Styrelseportalen till en annan styrelse och om den styrelsen väljer att använda Styrelseportalen så får ni 10% rabatt.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 3 månader, klicka här.

Läs mer

Förbättrad användarupplevelse i Styrelseportalen

Nu har kunder möjlighet att göra Styrelseportalen mer personlig genom att uppdatera kontot med egen logotyp som kan göras under fliken Vår organisation.

I funktionen Möten så är det nu möjligt att ha flera justerare som kan väljas i steget protokoll. Det innebär att när ett protokoll ska granskas och justeras så måste samtliga användare som är valda som justerare godkänna och låsa protokollet innan det skickas vidare för signering.

Den överskådliga vyn i Externa meddelanden har uppdaterats och användare kan nu se om ett utskick är via e-post eller sms samt om den innehåller en bifogad fil vilket förbättrar användarupplevelsen.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

Läs mer

Nytt i Styrelseportalen 2022

Nu finns möjligheten för användare i Styrelseportalen att lägga in återkommande kalenderaktiviteter. Det går smidigt att lägga till upprepning av aktivitet i följande intervaller varje dag, varje vecka, varannan vecka, varje månad, varje år. Det underlättar årsplaneringen för styrelsen avsevärt och gör det enkelt för styrelsemedlemmar att komma ihåg viktiga datum. Det skickas automatiskt ut påminnelser via e-post och sms en dag innan aktiviteter infaller.

Möten är nu även kopplad till styrelsekalendern där varje möte läggs in automatiskt som en aktivitet och varje aktivitet länkas direkt in till respektive möte. Det underlättar mötesprocessen och det administrativa arbetet för styrelsen.

I funktionen Möten har även möjligheten till att ha årsmöte lanserats. Det går enkelt att välja årsmöte i första steget under kategori.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

Läs mer

Signera dokument med externa parter

Nu kan ni signera dokument smidigt med BankID med externa parter utan att ge dem åtkomst till Styrelseportalen. 

I E-signering kan ni nu lägga till personnummer på en extern part för att ge dem möjligheten att signera ett dokument med BankID.

Ni kan signera dokument med svenskt, norskt, finskt och danskt BankID.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

 

Läs mer

Nytt i Styrelseportalen

Senaste nytt i Styrelseportalen är mindre uppdateringar men som gör stor skillnad.

Nu kan ni enkelt överföra punkter från tidigare protokoll till ett nytt möte, flytta punkter i protokollet och välja ordförande, protokollförare samt justerare. Det innebär att samtliga tre måste godkänna protokollet innan det skickas ut för signering för att säkerställa att protokollet är korrekt. Uppdateringar underlättar mötesprocessen avsevärt och gör den ännu mer användarvänlig och flexibel.

I Möten kan ni nu enkelt och effektivt genomföra styrelsemöten digitalt från kallelse till signering av protokoll och dessutom få en lättillgänglig digital historik över samtliga dokument.

En annan viktig funktionalitet i Dokument är att raderade dokument sparas i 30 dagar i en lättillgänglig mapp. Det går däremot att ta bort känsliga dokument direkt i mappen.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

 

 

Läs mer

Signera dokument med BankID

Signera dokument smidigt med BankID direkt i Styrelseportalen. 

Nu kan ni enkelt signera ett protokoll direkt efter slutfört möte med BankID i Styrelseportalen i funktionen Möten. Det går även att signera avtal, årsredovisningar och andra dokument med BankID i funktionen E-signering.

Ni som kund kan signera dokument med svenskt, norskt, finskt och danskt BankID.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

Läs mer

Nyhet! Nu har vi lanserat Möten.

Nu har vi lanserat den efterfrågade funktionen Möten i Styrelseportalen. Möten innehåller en rad smarta funktionaliteter och gör det möjligt för användare att genomföra möten från kallelse till signering direkt i portalen.

Funktionen bidrar till en smidig och effektiv mötesprocess med en 7-stegsmodell.
7-stegsmodellen innebär att användare kan fylla i allmänna uppgifter, skriva dagordning, skicka ut kallelse, skriva protokoll, justera och signera protokoll direkt i Styrelseportalen. Det går även att bifoga bilagor, skicka påminnelser under signeringsprocessen, välja roller, typ av möte och andra smarta funktionaliteter.

Vill ni veta mer om Möten och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

 

Läs mer

Kommande lanseringar 2021

Den första lanseringen som kommer att ske i början av 2021 är Möten som innehåller en hel del nya funktinaliteter och är en vidareutveckling av Styrelserum. Funktionen Möten innehåller 6 steg och kommer att göra det möjligt för styrelser att genomföra hela möten från kallelse till signering av protokoll direkt i Styrelseportalen.

Det innebär att sekreteraren kommer att kunna fylla i allmän mötesinformation, deltagare och sedan skriva en dagordning direkt i Styrelseportalen för att sedan skicka ut både mötesinformationen och dagordningen i en kallelse till samtliga parter via e-post. Mötet registreras även direkt i styrelsekalendern. Under mötet kommer protokollföraren kunna skriva hela protokollet direkt i Styrelseportalen för att sedan skicka det till justeraren som kan föreslå ändringar. När protokollet är färdigställt så går det på ett smidigt sätt att signera direkt i Styrelseportalen med samtliga parter. 

En annan funktion som kommer under första halvåret av 2021 är Nyckelkvittens som underlättar styrelsearbetet i främst organisationer som förvaltar fastigheter, lokaler och anläggningar. 

Votering kommer också att vidareutvecklas med nya funktionaliteter så som anonyma voteringar och möjligheten att bifoga dokument. Möjligheten att koppla ihop votering och möten på ett smidigt sätt utvärderas just nu och kan även vara något som hinner bli färdigställt under första halvåret.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

Läs mer

Summering av 2020

En summering av 2020, vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta månaderna med Covid-19 och vad som kommer att göras fortsättningsvis.

I början av året så utvecklades och lanserades funktionen Votering som underlättar beslutsprocessen i organisationer. Votering gör det möjligt för styrelsen att ta beslut digitalt och samla allt underlag på ett ställe som kan nås var styrelsemedlemmar än befinner sig.

Under våren lanserades även en vidareutveckling av Votering som gör det möjligt för organisationer att genomföra digitala omröstningar tillsammans med externa parter så som medlemmar och aktieägare under en årsstämma.

Under hela året så har Reduca teamet fokuserat på digitala möten både internt och externt för att bidra till minskad smittspridning. 

För att underlätta ekonomin under Covid-19 så har Reduca erbjudit 15 % rabatt på Styrelseportalen till föreningar.

Utveckling som kommer att lanseras i början av 2021 är Möten som är en vidareutveckling av Styrelserum. Funktionen Möten kommer att göra det möjligt för styrelser att genomföra hela möten från kallelse till signering av protokoll direkt i Styrelseportalen. Det innebär att både dagordningen och protokollet kommer att kunna skrivas direkt i funktionen Möten. Det kommer att underlätta, digitalisera och effektivisera mötesprocessen i organisationer ytterligare.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

 

 

 

 

 

Läs mer

Få full koll på samtliga avtal

Få full koll på samtliga avtal, skapa en digital historik och sänk kostnader med Styrelseportalens avtalsbevakning. Samla alla avtal på ett ställe och gör det enkelt för samtliga styrelsemedlemmar att komma åt avtalen var de än befinner sig.

Funktionen skickar automatiska påminnelser via e-post och sms inför omförhandlingar vilket gör att styrelsen aldrig glömmer att säga upp eller omförhandla ett avtal. Det går även att sätta ansvariga på samtliga avtal så att endast dem får påminnelser. 

Det går att bifoga dokument och skriva kommentarer till alla avtal vilket ger en bra tidslinje vid exempelvis en omförhandling.

Funktionen har stöd för:

 • Avtalstyp
 • Ansvariga
 • Automatiska påminnelser via e-post och sms
 • Årskostnad
 • Uppsägningstid
 • Leverantör
 • Automatisk förlängning
 • Sortering och sökmöjligheter
 • Bifoga dokument
 • Kommentarer
 • Koppling till kalender

Kom igång med Styrelseportalen redan idag med tre enkla steg:

 1. Prova kostnadsfritt i 30 dagar utan några förbindelser
 2. Signera avtal digitalt efter testperioden
 3. Fortsätt det digitala styrelsearbetet smidigt på samma konto

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

För en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Läs mer

Dela ut ärenden inom styrelsen

Dela ut stora som små ärenden inom styrelsen i Styrelseportalens funktion Projekt. Skapa tidslinje, få påminnelser inför deadlines, lägg till ansvariga, status, start och slutdatum, kommentarer och bifoga dokument.

Funktionen Projekt gör det enkelt för styrelsen att samarbeta och sätta upp en tidsplan för olika uppgifter. Det skapar en bra översikt och ger en digital historik över samtliga ärenden inom styrelsen. 

Projekt är även kopplad till styrelsekalendern och ansvariga får automatiska påminnelser via e-post och sms inför deadlines.

Det är enkelt att lägga upp en mappstruktur med tillhörande dokument under varje ärende.

Kom igång med Styrelseportalen redan idag med tre enkla steg:

 1. Boka kostnadsfri genomgång 
 2. Signera avtal digitalt
 3. Bjud in styrelsen till Styrelseportalen

5 användare 490 kr/mån
10 användare 690 kr/mån
20 användare 790 kr/mån

Boka kostnadsfri demo här!

Vill ni prova på Styrelseportalen i 30 dagar, kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

Läs mer

Digitala möten

Få en bra översikt och skapa en digital möteshistorik med Styrelseportalens Styrelserum.

Det går enkelt att lägga upp ett nytt möte i Styrelserum som automatiskt läggs in i den gemensamma styrelsekalendern, som i sin tur skickar ut automatiska påminnelser via e-post och sms en dag innan aktiviteten infaller.

På ett smidigt sätt kan styrelsen lägga till deltagare, namn på möte, typ av möte, datum och beskrivning samt ladda upp tillhörande dokument. 

När dokumenten är uppladdade går det även att dela dem med Styrelsen inför ett möte så som kallelsen.

Under mötet kan ni även ta beslut i Styrelseportalens funktion Votering, där resultatet enkelt kan exporteras ut och dokumentet med resultatet kan läggas in i tillhörande möte.

Det går även bra att dela ut ärenden inom styrelsen under mötet i funktionen Projekt. Där lägger ni enkelt till ansvariga, start och slutdatum, status, beskrivning och tillhörande dokument.

Efter ett möte kan styrelsen både dela och signera dokument direkt i Styrelseportalen.

Kom igång med Styrelseportalen redan idag med tre enkla steg:

 1. Boka kostnadsfri genomgång 
 2. Signera avtal digitalt
 3. Bjud in styrelsen till Styrelseportalen

5 användare 390 kr/mån
10 användare 590 kr/mån
20 användare 690 kr/mån

Boka kostnadsfri demo här!

Vill ni prova på Styrelseportalen i 30 dagar, kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

 

Läs mer

Digital aktiebok

Nu kan ni på ett smidigt sätt skapa en digital aktiebok direkt i Styrelseportalen som ger en bra översikt och skapar en hållbar digital historik.

Styrelsen får tillgång till en ständigt aktuell aktiebok digitalt.

Den digitala aktieboken har stöd för:

 • Aktieslag
 • Aktienummer
 • Innehav
 • Förbehåll
 • Status
 • Aktiebrev
 • Aktiehistorik
 • E-signering av aktiebok
 • Exportering av data
 • Delning av dokument

Att ha en digital aktiebok sparar tid, underlättar det administrativa arbetet, sparar onödigt pappersarbete och gör det möjligt för er att få åtkomst till aktieboken var ni än befinner er.

Kom igång med Styrelseportalen redan idag med tre enkla steg:

 1. Boka kostnadsfri genomgång 
 2. Signera avtal digitalt
 3. Bjud in styrelsen till Styrelseportalen

5 användare 390 kr/mån
10 användare 590 kr/mån
20 användare 690 kr/mån

Boka kostnadsfri demo här!

Vill ni veta mer om hur en digital aktiebok och andra funktioner i Styrelseportalen kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

 

Läs mer

Ta beslut digitalt direkt i Styrelseportalen

Ta beslut digitalt med externa parter på årsstämman med Styrelseportalens funktion Votering.

Votering underlättar beslutsprocessen i organisationer då allt kan göras digitalt direkt i Styrelseportalen från ny motion till underskrift och nu även med externa parter utan att ge åtkomst till Styrelseportalen.

Det är enkelt att skapa en ny motion, det som behövs fyllas i är titel, beskrivning, start och slutdatum. Sedan är det bara att lägga till alternativ, vilka som ska delta och vilka som ska se voteringen.

Till externa parter så skickas det ut en länk via e-post där de navigeras till en landningssida där information om voteringen med samtliga alternativ syns och en möjlighet till att rösta på ett alternativ. Sedan kan styrelsen dela resultatet till samtliga deltagare.

Styrelsen får en bra översikt och digital historik av samtliga voteringar inne på funktionens startsida i Styrelseportalen, där går det att sortera mellan ej påbörjade, pågående och slutförda. Resultat visas i stapel och cirkeldiagram.

När voteringen är genomförd så är det enkelt att exportera ut resultatet i pdf som sedan kan skrivas under direkt i Styrelseportalens E-signering.

Kom igång med Styrelseportalen redan idag med tre enkla steg:

 1. Boka kostnadsfri genomgång 
 2. Signera avtal digitalt
 3. Bjud in styrelsen till Styrelseportalen

5 användare 390 kr/mån
10 användare 590 kr/mån
20 användare 690 kr/mån

Boka kostnadsfri demo här!

Vill ni veta mer om hur Votering och andra funktioner i Styrelseportalen kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

Läs mer

Styrelsearbete på distans

I Styrelseportalen kan ni smidigt ta beslut, kommunicera, dela och signera dokument var ni än befinner er. Kom igång redan idag!

Funktioner i Styrelseportalen som gör det möjligt att genomföra styrelsearbetet på distans:

 1. Ta beslut
  Med funktionen Votering så kan ni enkelt lägga upp en motion, bjuda in deltagare som ska rösta och sedan skriva ut resultatet i pdf. Efter det så går det även bra att signera beslutet direkt i portalen.

 2. Skapa och lagra möten med tillhörande dokument
  Få en bra översikt på samtliga möten i funktionen Styrelserum. Där är det enkelt att skapa möten, lägga till deltagare, datum, beskrivning och tillhörande dokument. 

 3. Signera protokoll, avtal och andra dokument
  Signera protokoll efter möten som arkiveras direkt i portalen. Lägg enkelt till signerande parter, protokollet i pdf format och starta sedan signering. Samtliga parter får ett mail där det bara är att följa anvisningarna. Det går även att signera andra dokument med både interna och externa parter.

 4. Dela och lagra dokument med interna och externa parter
  Lagra samtliga dokument i Styrelseportalen. Det är enkelt skapa mappar och undermappar samt att dra in filer från skrivbordet direkt in i portalen. Ni kan även dela dokument med externa parter utan att ge dem åtkomst till portalen.

 5. Dela ut ärenden inom styrelsen
  I funktionen Projekt så är det smidigt att dela ut ärenden och projekt stora som små inom styrelsen till en, flera eller samtliga. Skapa ett projekt, lägg till ansvariga, lägg in start och slutdatum samt bifoga tillhörande dokument. Skapa enkelt en tidslinje med kommentarsfältet.

Idag använder över 800 organisationer runt om i Sverige Styrelseportalen och ni kan komma igång enkelt redan idag.

Kom igång med Styrelseportalen redan idag med tre enkla steg:

 1. Boka kostnadsfri genomgång 
 2. Signera avtal digitalt
 3. Bjud in styrelsen till Styrelseportalen

5 användare 390 kr/mån
10 användare 590 kr/mån
20 användare 690 kr/mån

Boka kostnadsfri demo här!

Vill ni prova på Styrelseportalen i 30 dagar, kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

 

 

 

 

Läs mer

Gör allt styrelsearbete var ni än befinner er

Från att ta beslut till att signera protokoll, allt styrelsearbete går att göra hemifrån eller var ni än befinner er med Styrelseportalen. Här kommer ett urval av funktioner som underlättar styrelsearbetet och som gör det enkelt för er styrelseledamöter att sköta arbetet hemifrån.

 1. Ta beslut
  Med funktionen Votering så kan ni enkelt lägga upp en motion, bjuda in dem som ska rösta och sedan skriva ut resultatet i pdf. Efter det så går det även bra att signera beslutet direkt i portalen.

 2. Skapa och lagra möten med tillhörande dokument
  Få en bra översikt på samtliga möten i funktionen Styrelserum. Där är det enkelt att skapa möten, lägga till deltagare, datum, beskrivning och tillhörande dokument. 

 3. Signera protokoll, avtal och andra dokument
  Signera protokoll efter möten som arkiveras direkt i portalen. Lägg enkelt till signerande parter, protokollet i pdf format och starta sedan signering. Samtliga parter får ett mail där det bara är att följa anvisningarna. Det går även att signera andra dokument med både interna och externa parter.

 4. Dela och lagra dokument med interna och externa parter
  Lagra samtliga dokument smidigt i Styrelseportalen. Det är enkelt skapa mappar och undermappar samt att dra in filer från skrivbordet direkt in i portalen. Ni kan även dela dokument med externa parter utan att ge dem åtkomst till portalen.

 5. Dela ut ärenden inom styrelsen
  I funktionen Projekt så är det smidigt att dela ut ärenden och projekt stora som små inom styrelsen till en, flera eller samtliga. Skapa ett projekt, lägg till ansvariga, lägg in start och slutdatum samt bifoga tillhörande dokument. Skapa enkelt en tidslinje med kommentarsfältet.

Idag använder över 750 organisationer runt om i Sverige Styrelseportalen.

Kom igång med tre enkla steg, beställ Styrelseportalen redan idag!

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur det kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

Boka kostnadsfri demo här!

 

Läs mer

Fem fördelar med en Styrelseportal

Allt fler organisationer väljer att digitalisera styrelsearbetet med en Styrelseportal då det effektiviserar styrelseledamöternas arbete. Här har vi listat fem fördelar med en Styrelseportal och varför just er styrelse skulle ha nytta av den.

 1. Organisationen sparar tid
  Det kan vara tidskrävande att skicka ut dokument till styrelseledamöterna via post eller e-post. Med en Styrelseportal får samtliga styrelseledamöter tillgång till alla dokument som gäller styrelsearbetet på ett och samma ställe. De slipper då lägga tid på att söka igenom post, e-post eller mappar på olika datorer. På så sätt sparar både styrelsen och organisationen tid samt skapar en digital historik och förbättrar kommunikationen.

 2. Styrelsen kommer åt arbetet var de än befinner sig
  En av de främsta fördelarna är att samtliga styrelseledamöter kommer åt styrelsearbetet var de än befinner sig. Styrelseledamöterna kan då använda portalen till att lagra och dela dokument, rösta om viktiga beslut och få tillgång till den digitala historiken. Protokoll kan även skrivas under elektroniskt efter mötet samt lagras direkt i Styrelseportalen. 

 3. Styrelsearbetet blir säkrare och GDPR anpassat
  Att skicka styrelsedokument via post eller e-post kan betyda att ni förlorar kontrollen över känsliga dokument. Med en Styrelseportal har ni full kontroll över processen då dokumenten endast är tillgängliga för inbjudna användare. Med en Styrelseportal blir även styrelsearbetet GDPR anpassat då ni har all information samlat på ett ställe, där ni även kan föra en GDPR förteckning som går att exportera ut vid behov. 

 4. Styrelsearbetet blir mer hållbart och miljövänligt
  Tänk er högen med papper som tillhör ett styrelsemöte, multiplicera det sedan med antalet styrelseledamöter och styrelsemöten under året. Att övergå till att signera, dela och lagra dokument digitalt är en miljövänlig åtgärd. Dessutom bidrar det till ett mer hållbart styrelsearbete då det är enklare för nya styrelseledamöter att få en bra översikt och att komma in i arbetet.

 5. Organisationen blir effektivare
  När det administrativa inom styrelsearbetet blir smidigare och mindre tidskrävande så kan styrelseledamöterna fokusera på rätt saker inom organisationen vilket gör den mer effektiv som i sin tur kan bidra till bättre resultat.

Kom igång med tre enkla steg, beställ Styrelseportalen redan idag!

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur det kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

Boka kostnadsfri demo här!

 

Läs mer

Använd Mobilt BankID för inloggning

Nu kan ni som användare i Styrelseportalen logga in smidigt med Mobilt BankID. Ni kopplar enkelt på Mobilt BankID under "Min Profil" i menyn till vänster i Styrelseportalen.

Reduca rekommenderar Mobilt BankID som inloggningsmetod då det bidrar till högre säkerhet då ytterligare en enhet behövs och det underlättar även inloggningen avsevärt.

Vill ni veta mer om hur Mobilt BankID och andra funktioner fungerar i Styrelseportalen och hur det kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

Boka kostnadsfri demo här!

Läs mer

Ta beslut redan innan mötet!

Ta beslut redan innan mötet. Spara tid och onödigt pappersarbete med den nya funktionen Votering.

Votering underlättar beslutsprocessen då allt kan göras direkt i Styrelseportalen från ny motion till underskrift.

Votering kan användas när det är dags att besluta om leverantörer, solpaneler, laddstationer och mycket mer.

Det är enkelt att skapa en ny motion, det som behövs fyllas i är titel, beskrivning, start och slutdatum. Sedan är det bara att lägga till alternativ, vilka som ska delta och vilka som ska se voteringen.

På funktionens startsida finns en översikt av samtliga voteringar, där går det att sortera mellan ej påbörjade, pågående och slutförda. Resultatet visas i stapel och cirkeldiagram.

När voteringen är genomförd så är det enkelt att exportera ut resultatet i pdf som sedan kan skrivas under direkt i portalen.

Boka kostnadsfri demo här!

Vill ni veta mer om hur Votering och andra funktioner i Styrelseportalen kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

 

 

 

 

Läs mer

Sänk kostnaderna med Styrelseportalens Avtalsbevakning

I styrelseportalen är det enkelt att samla alla avtal, få en bra översikt och förbättra organisationens ekonomi med funktionen Avtal som skickar ut automatiska påminnelser via e-post och sms när det är dags för omförhandling.

Med avtalsbevakningen missar ni aldrig att omförhandla till bättre villkor, höja till marknadsanpassade lokalhyror eller säga upp bristande leverantörer. 

Det är smidigt att lägga in organisationens alla avtal med Styrelseportalens avtalsmallar som anpassar sig efter kategorier. Drag and drop gör det enkelt för styrelsen att enkelt dra in tillhörande dokument från skrivbordet direkt in i portalens Avtalsfunktion.

Styrelsen kan enkelt hålla koll på kostnader, få en bra översikt på leverantörer och gör det enkelt för nya styrelsemedlemmar att komma in i styrelsearbetet. 

Boka kostnadsfri demo här!

Vill ni veta mer om hur Avtalsbevakningen och andra funktioner i Styrelseportalen kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

 

 

Läs mer

Reduca i samarbete med Restate

Reduca har inlett ett samarbete med Restate som innebär att Reduca tillhandahåller webb och Styrelseportal för Restates ombildningar.

Webb underlättar kommunikationen mellan ombildare, medlemmar och mäklare då all information och dokument är samlat på ett ställe.

Styrelseportalen gör det möjligt för ombildare och styrelsemedlemmar att få en bra översikt över ombildningen, dela och signera dokument, planera med kalendern, skicka både interna och externa meddelanden.

Läs mer om Restate här.

Läs mer om Styrelseportalen här.

Har ni frågor eller funderingar angående samarbeten, kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711

Läs mer

Nyhet i Styrelseportalen, interna och externa Meddelanden!

Den nya funktionen Meddelanden är nu lanserad i portalen vilket innebär att styrelsen kan kommunicera smidigt både internt och även med externa parter utan åtkomst till portalen.

Meddelanden innehåller två flikar, en för Intern kommunikation och en för Extern. Fliken Intern gör det möjligt för styrelsen att kommunicera smidigt internt genom att skapa nya trådar och lägga till en, flera eller samtliga användare i portalen för att sedan skicka obegränsat antal meddelanden.

Fliken Extern gör det enkelt för styrelsen att kommunicera ut mot externa parter via både e-post och sms med möjlighet att bifoga filer.

Meddelanden underlättar kommunikationen i organisationer avsevärt och bidrar till en bättre struktur. Dessutom samlar styrelsen allt styrelsearbete på ett ställe, slipper en massa mailslingor och får en digital samt lättöverskådlig historik. 

Vill ni veta mer om hur Meddelanden och andra funktioner i Styrelseportalen kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se.

Läs mer om styrelseportalen här.

Läs mer

Reduca i samarbete med Skandia Fastigheter

Reduca har inlett ett samarbete med Skandia Fastigheter som innebär att Reduca tillhandahåller webb och Styrelseportal för Skandia Fastigheters nyproducerade bostadsrätter.

Det första projektet är Brf Fabriksparken 1 som redan ligger live med sin webb där medlemmar och andra intressenter kan se information och ladda ner dokument, https://fabriksparken1.se.

Styrelsemedlemmar har även åtkomst till Styrelseportalen där de kan lagra, dela och signera dokument, planera med styrelsekalendern, få digital historik över möten, hantera projekt, göra snabba utskick och mycket mer.

Läs mer om styrelseportalen här.

Har ni frågor eller funderingar angående samarbeten, kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

Läs mer

Idag använder 720 organisationer styrelseportalen!

I dagsläget använder 720 organisationer Styrelseportalen, vilket underlättar och effektiviserar styrelsearbetet.

I styrelseportalen går det enkelt att dela och signera dokument, lägga avtal under bevakning, dela projekt, göra snabba utskick, skapa digital historik av möten och ha koll på viktiga datum i styrelsekalendern.

Så här säger en av våra kunder:

"Reduca har underlättat vårt styrelsearbete avsevärt, framförallt när det kommer till avtalshantering, dokumentation och kommunikation med våra medlemmar."

- Ulla Flacke, Ordförande Brf Knoppen 3

Se fler referenser här.

Läs mer om styrelseportalen här.

Ni kan smidigt komma igång redan idag med Styrelseportalen genom att kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

 

 

Läs mer

Nytt tillskott!

Nytt tillskott till Reduca teamet!

Nu har Reduca teamet förstärkts ytterligare med en fullstack utvecklare som ska vidareutveckla molnlösningarna och skapa nya funktionaliteter samt förbättra användarupplevelsen för våra kunder.

Vår nya fullstack utvecklare är Sasa Lekic som precis gjort klart sin kandidat inom ICT på KTH i Stockholm.

Vi är tacksamma över vårt nya tillskott och ser fram emot att utveckla nya spännande lösningar till våra kunder.

Vill ni veta mer om våra molnlösningar, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

 

 

Läs mer

Bjud enkelt in nya styrelsemedlemmar till portalen

Med tre enkla steg har nya styrelsemedlemmar åtkomst till styrelsearbetet i styrelseportalen vart de än befinner sig.

 • Logga in i styrelseportalen
 • Navigera till fliken "Vår organisation" under ditt namn i menyn till vänster
 • Tryck på knappen "Bjud in användare" och fyll i namn, e-postadress och valfritt meddelande för att sedan trycka på "Skicka"

Nu har den nya styrelsemedlemmen fått inloggningsuppgifter på den e-postadressen som fyllts i och kan enkelt logga in. Vi rekommenderar att nya användare byter lösenord och lägger till telefonnummer samt kopplar på tvåfaktorsinloggning.

Styrelseportalen gör det möjligt för styrelsen att samla allt arbete på ett ställe och kan nås av samtliga styrelsemedlemmar vart de än befinner sig. Det underlättar både kommunikationen och arbetsprocessen.

Styrelseportalen har en rad smarta funktioner så som avtalsbevakning, dokumentdelning, projektdelning och elektronisk signering.

Vill ni ha en djupare genomgång på hur ni kommer igång med styrelseportalen, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

 

Läs mer

Tvåfaktorsinloggning

Nu är tvåfaktorsinloggning lanserad i portalen.

Tvåfaktorsinloggning, även kallad tvåfaktorautentisering (2FA), är ett sätt att bekräfta användarens identitet genom att använda en kombination av två olika komponenter.

Dessa två komponenter bygger på ett lösenord och en engångskod som genereras till mobiltelefonen som är kopplad till kontot. 

Tvåfaktorsinloggning bidrar till större visshet om att användaren har auktoriserad tillgång till portalen. 

Reduca rekommenderar alla användare i portalen att aktivera tvåfaktorsinloggning. Användare kan enkelt aktivera tvåfaktorsinloggning inne på "Min profil" i menyn till vänster i portalen.

Vill ni veta mer om tvåfaktorsinloggning och hur ni aktiverar den, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

 

Läs mer

Servrar i Sverige

Nu har vi flyttat våra servrar till Sverige vilket innebär bättre användarupplevelse, högre driftsäkerhet och bidrar till en mer hållbar framtid då ca 53 % av energin kommer från förnyelsebara källor i Sverige.

Användarupplevelsen förbättras genom att hastigheten ökar vilket innebär snabbare svarstider och kortare nedladdningstider i portalen. Eftersom att servrarna befinner sig lokalt så kommer nedtiden dessutom att vara minimal.

Servrarna hanteras av en marknadsledande aktör som använder sig utav säkerhetsvakter, brandskydd och andra viktiga åtgärder för att leverera servrar med hög säkerhet.

Vill ni veta mer om styrelseportalen och dess säkerhet, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Läs mer

Dela dokument med externa parter

Nu är en ny funktionalitet lanserad i portalen som innebär att användare kan dela dokument med externa parter och välja hur länge filen ska vara tillgänglig. 

Tidigare har det endast varit möjligt att dela dokument med användare i portalen. När ett dokument delats så har det gått ut en länk till dokumentet via e-post till alla användare i kontot, som då behövt logga in i portalen för att komma åt det.

Nu kan användare i portalen välja vem eller vilka både interna och externa parter som dokumentet ska delas med och hur länge det ska vara tillgängligt för samtliga. Det går att välja mellan 60 minuter, 24 timmar, 7 dagar, 30 dagar eller obegränsad tid. Dokumentet kommer alltid vara tillgängligt för de som har åtkomst till portalen. Det är även möjligt att se delade dokument samt ta bort det manuellt innan tiden löper ut.

Det här underlättar kommunikationen och arbetsprocessen med externa parter så som förvaltare, revisorer och leverantörer.  

Vill ni veta mer om hur styrelseportalen med dess funktioner kan underlätta ert arbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Läs mer

10 fördelar med en styrelseportal

10 fördelar och anledningar till att just er styrelse bör gå över till att arbeta i en styrelseportal redan idag.

Styrelseportalen är användarvänlig och innehåller en rad smarta funktioner som underlättar styrelsearbetet avsevärt. Några av funktionerna är dokument och projektdelning, elektronisk signering, avtalsbevakning och styrelsekalender med koppling till iCal. 

 1. Optimal översikt av rapporter, protokoll, projekt och dokument
 2. Enkelt för nya medlemmar att komma in i styrelsearbetet
 3. Smidigt att arbeta med styrelsearbetet vart ni än befinner er
 4. Samlar allt styrelsearbete på ett ställe
 5. Underlättar arbetet kring GDPR
 6. Sparar tid då all dokumentation och kommunikation finns sparat på ett ställe
 7. Sparar miljö då pappers och pärmarbetet minskar avsevärt
 8. Enkelt att delge och föra dokumentation på mindre ärenden till större projekt
 9. Förbättrar kommunikationen avsevärt
 10. Smidigt att lämna över styrelsearbetet till ny styrelse

Med tre enkla steg så är er styrelse igång med arbetet i styrelseportalen!

 1. Beställ styrelseportalen och godkänn användarvillkoren här
 2. Inom 24h öppnas ett konto upp och styrelsen bjuds in till styrelseportalen via mail
 3. Reduca teamet laddar upp grundmaterialet och styrelsen kan påbörja det digitala arbetet

 

Läs mer om styrelseportalen här.

Om ni vill boka in en demo eller har några frågor, kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711

Läs mer

Ny funktion som automatiskt tar bort dokument efter 30 dagar!

Nu är en ny efterfrågad funktion lanserad i portalen som innebär att dokument kan tas bort automatiskt efter 30 dagar.

För att underlätta arbetet kring GDPR ytterligare så kan användare i portalen redan vid uppladdning välja om ett dokument ska tas bort. Det kan vara kreditupplysningar eller andra liknande dokument.

Det underlättar hanteringen av känslig dokumentation och bidrar till ett smidigare administrativt arbete för en styrelse, förvaltare, revisor och liknande.

Vid varje dokument i portalen finns nu en ikon av en klocka, när den klickas i så aktiveras automatisk borttagning av dokument och det innebär att dokumentet kommer att tas bort efter 30 dagar. Det går att avaktivera borttagningen och även att följa nedräkningen.

Vill ni veta mer om hur funktionen och portalen kan underlätta arbetet i er verksamhet, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Läs mer

Bostadsrättsmässan

Träffa oss på innovationstorget på Bostadsrättsmässan i Malmö och Göteborg.

Reduca teamet kommer att befinna sig på innovationstorget i Malmö den 5-6 oktober och i Göteborg den 22-23 november.

Vill ni som styrelse höra hur ni kan underlätta arbetet, samla allt på ett ställe, spara in både tid och kostnader? Kom då förbi oss på innovationstorget!

Ni kan hämta kostnadsfria biljetter genom att följa länkarna till respektive mässa nedanför:

Malmö https://malmo.bostadsrattsmassan.se

Göteborg https://goteborg.bostadsrattsmassan.se

P.s kom och utmana grannen eller Reduca teamet i pingis.

Läs mer om Bostadsrättsmässan här.

Läs mer om Reduca styrelseportal här.

Kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se för mer information.

Läs mer

Nu lanseras eSign i portalen med Scrive som partner!

Nu lanseras eSign i portalen tillsammans med Scrive som partner, det innebär att användare kan signera dokument elektroniskt direkt i portalen. Det är en användarvänlig funktion som skapar en hållbar och effektiv arbetsprocess.

Dokument så som protokoll, årsredovisningar, avtal, hyreskontrakt och mycket mer går att signera elektroniskt med både interna samt externa parter. De externa parterna behöver inte ha åtkomst till portalen utan får en inbjudan via mail att signera dokumentet, sedan kommer även en bekräftelse på det signerade dokumentet via mail till alla parter.

Funktionen är användarvänlig vilket innebär att det enkelt går att namnge signeringsprocessen, skriva ett meddelande till alla parter och bifoga det dokument som ska signeras. Sedan kan användare smidigt lägga till namn samt mailadress till signerande parter. Det signerade dokumentet har sedan ett verifikat som gör signeringen juridiskt bindande.

Här finner ni en användarfilm och om ni vill ha en djupare genomgång så går det att kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

Beställ Reduca styrelseportal med eSign här.

Läs mer om juridiken bakom funktionen.

Läs mer om vår partner Scrive.

 

Läs mer

Underlätta GDPR arbetet och effektivisera styrelsearbetet med styrelseportalen

Nu kan ni enkelt samla allt styrelsearbete på ett ställe och föra en GDPR förteckning direkt i styrelseportalen vilket underlättar arbetet avsevärt.

Att föra en GDPR förteckning i Styrelseportalen innebär att det är enkelt att uppdatera och det går snabbt att exportera ut samtliga uppgifter vid behov. Hela styrelsen kan på ett smidigt och säkert sätt komma åt samt uppdatera GDPR förteckningen vart de än befinner sig.

Det minskar risken för att personuppgifter försvinner vid byte av styrelse, flytt av tidigare styrelsemedlem eller lagring på flera ställen.

I styrelseportalen finns ytterligare en rad med smarta funktioner som även de underlättar både GDPR arbetet och styrelsearbetet. Boka demo idag för en djupare genomgång! Kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

Läs mer på www.reduca.se

Läs mer om GDPR på Datainspektionen.

 

Läs mer

Nytt år, nya funktioner!

Det nya året startades upp med lansering av ny design på Reducas föreningshemsidor och nya uppdateringar i styrelseportalen.

Den största uppdateringen i styrelseportalen är kommentarer som idag finns under projekt och avtal. Kunder kan nu använda kommentarer som en tidslinje i ett projekt och i en upphandling.

När en kommentar publiceras så syns datum, tid, text och användare. Den funktionaliteten underlättar processen i ett projekt och en upphandling samt ger bra historik och översikt till nästkommande styrelser.

– Under 2018 så kommer fokuset främst att vara på utveckling. Den nya utvecklingen vill vi ska förenkla mötesprocessen och kommunikationen i styrelser samt ut mot medlemmar, säger Christian Murray.

Kunder som har föreningshemsida har nu fått en ny modern design med bättre användarvänlighet. Fler uppdateringar är på väg och näst på tur är en bokningskalender som snart är redo för lansering.

Här kan ni se en demo av hur en föreningshemsida kan se ut!

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

Läs mer

Koppla styrelsekalendern till din smartphone

Reduca styrelsekalender går nu att koppla till smartphones och andra enheter med kalendrar som stödjer iCalendar-formatet t ex Google-kalender. Det kan underlätta planeringen, ge en bättre översikt och förenkla varje styrelsemedlems arbete. Informationen som importeras är aktivitetsnamn, datum, tid och anteckningar.

Reduca styrelsekalender innehåller sedan tidigare andra bra funktionaliteter som koppling till avtalsbevakningen och påminnelse via sms och e-post innan en aktivitet infaller. Det går även att välja färg, lägga in en beskrivning, lägga till start och slutdatum på en aktivitet samt göra den synlig för medlemmar  och andra intressenter på hemsidan.

Om ni är intresserade av att höra mer om vad styrelsekalendern och andra funktioner i portalen kan göra för er styrelse så kontakta oss för en demovisning på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Vill ni prova styrelseportalen för att se om det är något för er? Klicka här!

Läs mer

Bli en digital styrelse snabbt och enkelt!

Det ska vara smidigt att gå från papper och pärmar till att bli en digital styrelse. Genom att arbeta digitalt så sparar styrelsen in både tid och pengar samt underlättar kommunikationen med medlemmar och andra intressenter.

Reduca underlättar processen genom att överföra material i pappersform till digitalform. Det innebär att material hämtas upp, skannas in, sorteras, avtal ses över och omförhandlas. Barriären att gå från pappersarbete till digitalt arbete sänks avsevärt.

Om ni har några frågor eller vill boka en demovisning, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Läs mer

Utskick med mer innehåll!

Få ut information enkelt och effektivt till medlemmar och andra intressenter med styrelseportalens modul Utskick. Vart ni än befinner er så kan ni nå medlemmar med viktig information via både e-post och sms. Funktionen underlättar kommunikationen inom en styrelse, förening och företag.

Nu är även modulen Utskick utökad med ytterligare funktioner som gör det enklare att nå ut med mer information på ett effektivare sätt. Som kund hos Reduca kan ni nu bifoga filer i utskicksfunktionen i olika format så som pdf, word, excel och jpg med mera. Det innebär att ni kan nå ut till medlemmar och andra intressenter med nyhetsbrev, blanketter och andra viktiga dokument. Ni som användare i styrelseportalen kan även vara med i en svarsgrupp och på så sätt alltid vara delaktig i kommunikationen.

Om er styrelse är intresserad av att höra mer om hur Reducas Styrelseportal kan underlätta ert arbete, så är ni välkomna att boka ett möte samt demo genom att kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Läs mer om styrelseportalen här!

Läs mer
info@reduca.se
08 - 39 39 48