Nyheter

Koppla styrelsekalendern till din smartphone

Reduca styrelsekalender går nu att koppla till smartphones och andra enheter med kalendrar som stödjer iCalendar-formatet t ex Google-kalender. Det kan underlätta planeringen, ge en bättre översikt och förenkla varje styrelsemedlems arbete. Informationen som importeras är aktivitetsnamn, datum, tid och anteckningar. Reduca styrelsekalender innehåller sedan tidigare andra bra funktionaliteter som koppling till avtalsbevakningen och påminnelse […]

Bli en digital styrelse snabbt och enkelt!

  Det ska vara smidigt att gå från papper och pärmar till att bli en digital styrelse. Genom att arbeta digitalt så sparar styrelsen in både tid och pengar samt underlättar kommunikationen med medlemmar och andra intressenter. Reduca underlättar processen genom att överföra material i pappersform till digitalform. Det innebär att material hämtas upp, skannas […]

Utskick med mer innehåll!

Få ut information enkelt och effektivt till medlemmar och andra intressenter med styrelseportalens modul Utskick. Vart ni än befinner er så kan ni nå medlemmar med viktig information via både e-post och sms. Funktionen underlättar kommunikationen inom en styrelse, förening och företag. Nu är även modulen Utskick utökad med ytterligare funktioner som gör det enklare […]

Nya medlemmar i styrelsen? Med ett par klick är dem igång!

Nu är det enkelt för nya styrelsemedlemmar att komma in i styrelsearbetet, med Reducas Styrelseportal så kan nya medlemmar bjudas in och få en bra översikt från första dagen. Under funktionen vår organisation så kan nya styrelsemedlemmar bjudas in på ett smidigt sätt med en välkomsthälsning. Det gör att nya styrelsemedlemmar får information om fastigheten, […]

Digitaliseringen av styrelsearbetet

Genom Reduca kan ni som styrelse digitalisera ert arbete på ett smidigt sätt. Processen är enkel och anpassad efter styrelsens behov och tidsplan. Digitaliseringen av styrelsearbetet ger en bättre översikt, struktur och säker historik. Styrelsearbetet blir effektivare genom att ha allt arbete och kommunikation samlat på ett ställe. Det som gör digitaliseringen så optimal är […]

Ny dynamisk funktion som ger bättre struktur

Nu lanseras en efterfrågad dynamisk funktion som underlättar strukturen i styrelsearbetet och ger en bättre översikt. Den dynamiska funktionen är listor som ersätter kontakter. Istället för en bred kontaktlista så kan nu kunderna komma med önskemål om listor som täcker deras behov. Styrelseportalen kommer att utvecklas till att bli mer dynamisk för att kunna anpassa […]

Kontakta oss