3 sätt att lyfta styrelsearbetet in i den digitala tidsåldern

Reduca Styrelseportal e-signering.png

Efter pandemin var det många styrelser som insåg möjligheterna och förbättringarna i ett digitalt styrelsearbete men ändå så finns det styrelsemedlemmar som har svårt att anpassa sig till den digitala tidsåldern. Enligt den här artikeln från Mckinsey så är det många gånger brist på kunskap och förståelse för ny teknik. Det är därför viktigt att ta in styrelseledamöter med olika kompetenser och egenskaper som är öppna för att ta till sig ny kunskap för att verksamheten ska vara så välmående som möjligt. I den här artikeln från Vinnova finner ni en guide på hur ni skapar en styrelse som är öppen för nya idéer.

Här är 3 byggstenar till ett välfungerande styrelsearbete där struktur är den första som handlar om hur styrelsen delar information, lägger upp möten och utför uppgifter. En annan byggsten är att ha en bra arbetskultur där samtliga styrelsemedlemmar är öppna för andras idéer, visioner och perspektiv. En tredje byggsten är kognition som innebär att styrelsen behöver ha rätt kompetens som dessutom fungerar bra tillsammans där styrelsemedlemmarna lyfter varandra istället för ställer sig emot varandra.

För att få till en välfungerande styrelse och därmed en välmående verksamhet så har vi tagit fram underlag och tillvägagångssätt som ni kan använda er utav för att lyfta styrelsen och styrelsearbetet in i den digitala tidsåldern med hjälp av Styrelseportalen.

 1. Ta er tiden att utvärdera ert styrelsearbete
  Stanna upp pågående styrelsearbete och utvärdera tillvägagångssätten. Är sättet styrelsen arbetar på idag säkert och följer det GDPR? Finns det arbetsuppgifter som kan underlättas och effektiviseras? Vilka arbetsuppgifter kan det vara? Hur signerar vi mötesprotokoll idag och är det hållbart? Hur genomförs styrelsemötens administrativa process och kan den förbättras? Hur delar vi i styrelsen information och dokument? Hur ser vi till att det blir enkelt för oss att lämna över styrelsearbetet till nästkommande styrelsemedlemmar?
   
 2. Hämta in information om digitala verktyg
  Efter att ha utvärderat styrelsearbetet så finns det oftast en hel del som kan förbättras eftersom samhället utvecklas och ny innovation möjliggör bättre samt smidigare arbetssätt. Det innebär att nästa steg för styrelsen är att hämta in information om digitala verktyg som är anpassade för styrelsearbetet. Sedan några år tillbaka har Styrelseportalen fått en självklar plats i styrelserummet eftersom den inte bara är en lagringstjänst utan även ett samarbetsverktyg med funktioner helt anpassade för styrelsearbetet. Det styrelsen kan göra är att ta in information från olika leverantörer och boka en demogenomgång för att få kunskap och förståelse för hur verktyget fungerar. Här är det viktigt att styrelsemedlemmarna som är mest motstridiga till digitalt arbete är med på genomgången för att få insikt i hur stor positiv påverkan digitaliseringen av styrelsearbetet kan innebära. 

 3. Prova digitala verktyg tillsammans och dela er kunskap
  När samtliga styrelsemedlemmar har tagit del av informationen och fått insikt i hur en Styrelseportal fungerar och vad den kan ha för positiv inverkan på styrelsearbetet så är det dags att prova det valda verktyget i praktiken. Här kan det vara bra att styrelsen sitter tillsammans i början eller slutet av ett styrelsemöte och testar för att kunna dela kunskap samt idéer på hur varje enskild styrelsemedlem kan använda portalen för att förbättra samarbetet samt bidra till en välfungerande och hållbar verksamhet.

Vill ni veta mer om vår Styrelseportal och vad den kan göra för er organisation?

Boka en demo och prova Styrelseportalen i 30 dagar kostnadsfritt utan några förbindelser.

Under en demo får ni: 

 • Genomgång av plattformens funktioner.
 • Svar på frågor och funderingar.
 • Tips på hur ni kan driva styrelsearbetet på ett smart sätt med Styrelseportalen.

Här kan ni: Prova gratis eller boka en kostnadsfri demo.

info@reduca.se
08 - 39 39 48