Bli en digital styrelse snabbt och enkelt!

Digitalisering-av-styrelse.png

Det ska vara smidigt att gå från papper och pärmar till att bli en digital styrelse. Genom att arbeta digitalt så sparar styrelsen in både tid och pengar samt underlättar kommunikationen med medlemmar och andra intressenter.

Reduca underlättar processen genom att överföra material i pappersform till digitalform. Det innebär att material hämtas upp, skannas in, sorteras, avtal ses över och omförhandlas. Barriären att gå från pappersarbete till digitalt arbete sänks avsevärt.

Om ni har några frågor eller vill boka en demovisning, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

info@reduca.se
0123 - 711 711