Dela dokument med externa parter

nyhet-dela-dokument.jpg

Nu är en ny funktionalitet lanserad i portalen som innebär att användare kan dela dokument med externa parter och välja hur länge filen ska vara tillgänglig. 

Tidigare har det endast varit möjligt att dela dokument med användare i portalen. När ett dokument delats så har det gått ut en länk till dokumentet via e-post till alla användare i kontot, som då behövt logga in i portalen för att komma åt det.

Nu kan användare i portalen välja vem eller vilka både interna och externa parter som dokumentet ska delas med och hur länge det ska vara tillgängligt för samtliga. Det går att välja mellan 60 minuter, 24 timmar, 7 dagar, 30 dagar eller obegränsad tid. Dokumentet kommer alltid vara tillgängligt för de som har åtkomst till portalen. Det är även möjligt att se delade dokument samt ta bort det manuellt innan tiden löper ut.

Det här underlättar kommunikationen och arbetsprocessen med externa parter så som förvaltare, revisorer och leverantörer.  

Vill ni veta mer om hur styrelseportalen med dess funktioner kan underlätta ert arbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

info@reduca.se
08 - 39 39 48