Fem funktioner som förbättrar styrelsearbetet

tennis-idrott-styrelseportal.jpeg

Styrelseportalen förenklar vardagen för dig som styrelsemedlem. Den samlar allt styrelsearbete på en användarvänlig plattform, ger en bra översikt, snabb åtkomst, säker datalagring, smidig överföring och garanterar strukturerat styrelsearbete i er organisation.

Här presenteras fem funktioner i Styrelseportalen som har visats sig effektivisera styrelsearbetet och förbättra resultatet i organisationer.

  1. Avtalsbevakning - Funktionen skickar ut automatiska påminnelser när det är dags att omförhandla ett avtal till ansvarig styrelseledamot. Här har styrelsen alla avtal med tillhörande dokumentation och tidslinje på omförhandlingar samlat på ett ställe
  2. E-signering - Funktionen gör det enkelt för styrelseledamöter att signera protokoll, årsredovisningar och andra dokument med BankID var de än befinner sig. Vilket reducerar tid och kostnader på onödigt administrativt arbete.
  3. Möten - Funktionen gör det möjligt för styrelsen att genomföra hela mötesprocessen digitalt direkt i Styrelseportalen. Skriv dagordning, skicka ut kallelse, skriv, justera och signera protokoll. Den underlättar det administrativa arbetet avsevärt och ser till att styrelsen kan fokusera mer på verksamheten.
  4. Beslut - Funktionen möjliggör för styrelsen att ta snabba beslut mellan möten, per capsulam beslut. Den effektiviserar styrelsemöten och beslutsprocessen.
  5. Projekt - Funktionen gör det möjligt att dela ut stora som små projekt inom styrelsen. Den ser till att all dokumentation är samlat på ett ställe, skickar ut automatiska påminnelser inför deadlines och ger en bra översikt av pågående och slutförda projekt som styrelsen är delaktiga i.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar utan några förbindelser, klicka här.

info@reduca.se
08 - 39 39 48