Förbättrad användarupplevelse i Styrelseportalen

Nytt i styrelseportalen feb 2022.jpg

Nu har kunder möjlighet att göra Styrelseportalen mer personlig genom att uppdatera kontot med egen logotyp som kan göras under fliken Vår organisation.

I funktionen Möten så är det nu möjligt att ha flera justerare som kan väljas i steget protokoll. Det innebär att när ett protokoll ska granskas och justeras så måste samtliga användare som är valda som justerare godkänna och låsa protokollet innan det skickas vidare för signering.

Den överskådliga vyn i Externa meddelanden har uppdaterats och användare kan nu se om ett utskick är via e-post eller sms samt om den innehåller en bifogad fil vilket förbättrar användarupplevelsen.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

info@reduca.se
08 - 39 39 48