En summering av 2020

native-reducta-900-ny.jpg

En summering av 2020, vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta månaderna med Covid-19 och vad som kommer att göras fortsättningsvis.

I början av året så utvecklades och lanserades funktionen Votering som underlättar beslutsprocessen i organisationer. Votering gör det möjligt för styrelsen att ta beslut digitalt och samla allt underlag på ett ställe som kan nås var styrelsemedlemmar än befinner sig.

Under våren lanserades även en vidareutveckling av Votering som gör det möjligt för organisationer att genomföra digitala omröstningar tillsammans med externa parter så som medlemmar och aktieägare under en årsstämma.

Under hela året så har Reduca teamet fokuserat på digitala möten både internt och externt för att bidra till minskad smittspridning. 

För att underlätta ekonomin under Covid-19 så har Reduca erbjudit 15 % rabatt på Styrelseportalen till föreningar.

Utveckling som kommer att lanseras i början av 2021 är Möten som är en vidareutveckling av Styrelserum. Funktionen Möten kommer att göra det möjligt för styrelser att genomföra hela möten från kallelse till signering av protokoll direkt i Styrelseportalen. Det innebär att både dagordningen och protokollet kommer att kunna skrivas direkt i funktionen Möten. Det kommer att underlätta, digitalisera och effektivisera mötesprocessen i organisationer ytterligare.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

 

 

 

 

 

info@reduca.se
0123 - 711 711