Säkerhet

Datasäkerhet

Datan som organisationer lagrar i vår plattform krypteras, säkerhetskopieras och är bara tillgänglig för användare som organisationer ger åtkomst till.

 • BankID inloggning
 • Tvåfaktorsinloggning
 • SSL kryptering
 • Datakryptering xChaCha20
 • Datalagring inom EU

Informationssäkerhet

Reduca hanterar organisationers uppgifter i enlighet med GDPR. Ett biträdesavtal är inkluderat i våra villkor som du hittar här.

 • GDPR anpassad plattform
 • Personuppgiftsskydd i enlighet med GDPR
 • Personal och konsulter omfattas av sekretessavtal
 • Data kan raderas inom 24 timmar på plattformen
 • Data kan raderas inom 30 dagar på back-up servrar

 

Säkerhetskopior

 • Automatisk back-up varje dag
 • Aktivitetsloggning
 • Spårbarhet
 • Möjlighet för kund att ladda ner all data i zip
 • Synbar historik inom organisationer

Säker och trygg infrastruktur

 • All data hanteras och lagras inom EU
 • Använder betrodda och certifierade externa parter
 • Använder en av världens största leverantör av datainfrastruktur, Amazon Web Services (AWS). 
 • Leverantörer säkerställer tillgänglighet, backup, uppdateringar, brandsäkerhet, övervakning 24/7, brandväggar, säkerhetszoner och säkerhetsuppföljningar. 

Certifieringar

AWS has certification for compliance with ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 9001:2015, and CSA STAR CCM v3.0.1.

Läs mer.

info@reduca.se
08 - 39 39 48