Styrelseportal

Styrelseportalen samlar allt styrelsearbete på ett ställe digitalt, smidigt och säkert.

Möten

Skapa smidigt ett möte, få en bra digital historik och samla all dokumentation på ett ställe. Funktionen innebär att användare kan fylla i allmänna uppgifter, skriva dagordning, skicka ut kallelse, skriva protokoll, justera och signera protokoll direkt i Styrelseportalen:

 • Fyll i allmänna uppgifter
 • Skriv dagordning
 • Skicka ut kallelse
 • Skriv protokoll
 • Justera protokoll
 • E-signera protokoll
 • Koppling till kalender
 • Bifoga bilagor
 • Skicka påminnelser
 • Sortering och sökmöjligheter

Votering

Ta beslut digitalt med funktionen Votering. Funktionen har stöd för följande:

 • Titel
 • Beskrivning
 • Obegränsat antal alternativ
 • Flervalsalternativ
 • Interna och externa deltagare
 • Giltighetstid
 • Behörigheter
 • Exportering av data
 • E-signering av beslut
 • Sortering och sökmöjligheter

 

E-signering

Signera dokument smidigt direkt i portalen med funktionen E-signering. Funktionen har stöd för följande:

 • Interna och externa parter
 • Titel
 • PDF
 • Meddelande
 • Mobilt BankID
 • Påminnelser
 • Historik av signeringsprocessen
 • Historik av signeringar

Läs mer om e-signering hos vår partner Scrive.

Mobilt BankID

Logga in smidigt med Mobilt BankID. Ni kopplar enkelt på Mobilt BankID under "Min Profil" i menyn till vänster i Styrelseportalen under ert namn.

Det går även att koppla på Mobilt BankID för signering av dokument.

Aktiebok

Skapa en digital aktiebok direkt i Styrelseportalen. Funktionen har stöd för följande:

 • Aktieslag
 • Aktienummer
 • Innehav
 • Förbehåll
 • Status
 • Aktiebrev
 • Aktiehistorik
 • E-signering av aktiebok
 • Exportering av data
 • Delning av dokument

Projekt

Skapa och dela ut projekt inom styrelsen med Projekt. Funktionen har stöd för följande:

 • Titel
 • Status
 • Start och slutdatum
 • Koppling till kalender
 • Beskrivning
 • Ansvariga
 • Bifoga dokument
 • Kommentarer
 • Sortering och sökmöjligheter
 • Automatiska påminnelser via e-post och sms

Styrelsekalender

Lägg enkelt upp en planering med den gemensamma styrelsekalendern. Funktionen har stöd för följande:

 • Månad och årsvy
 • Koppling till iCal
 • Deltagare
 • Start och slutdatum
 • Start och sluttid
 • Automatiska påminnelser via e-post och sms
 • Färgschema

Dokument

Dela dokument enkelt och säkert inom organisationen på svenska servrar med Dokument. Funktionen har stöd för följande:

 • Drag and drop
 • Obegränsat antal mappar
 • Obegränsat antal undermappar
 • Delning av dokument med interna och externa parter
 • Tidsbegränsning vid delning av dokument
 • Lösenordsskydd
 • Schemalagd borttagning
 • Backup i 30 dagar
 • Sortering och sökmöjligheter

 

Avtal

Få full koll på avtal och skapa en digital historik med funktionen Avtal. Funktionen har stöd för följande:

 • Avtalstyp
 • Ansvariga
 • Automatiska påminnelser via e-post och sms
 • Årskostnad
 • Uppsägningstid
 • Leverantör
 • Automatisk förlängning
 • Sortering och sökmöjligheter
 • Bifoga dokument
 • Kommentarer
 • Koppling till kalender

Register

Skapa digitala register som ger en bra översikt och skapar en hållbar digital historik. Funktionen har stöd för följande:

 • Exportering av data
 • Bifoga dokument
 • Koppling till meddelanden
 • Kommentarer
 • Anpassningsbara utifrån organisationstyp
 • Anpassningsbara utifrån behov

Meddelanden

Kommunicera smidigt med både interna och externa parter med funktionen Meddelanden. Funktionen har stöd för följande:

 • Interna och externa meddelanden
 • Meddelanden via e-post och sms
 • Koppling till register
 • Bifoga dokument
 • Sökmöjligheter
info@reduca.se
08 - 39 39 48