Styrelseportal

Möten

Skapa smidigt ett möte, få en bra digital historik och samla all dokumentation på ett ställe. Funktionen innebär att användare kan fylla i allmänna uppgifter, skriva dagordning, skicka ut kallelse, skriva protokoll, justera och signera protokoll direkt i Styrelseportalen:

 • Fyll i allmänna uppgifter
 • Skriv dagordning
 • Skicka ut kallelse
 • Skriv protokoll
 • Justera protokoll
 • E-signera protokoll
 • Koppling till kalender
 • Bifoga bilagor
 • Skicka påminnelser
 • Sortering och sökmöjligheter

Votering

Ta beslut digitalt med funktionen Votering. Funktionen har stöd för följande:

 • Titel
 • Beskrivning
 • Obegränsat antal alternativ
 • Flervalsalternativ
 • Interna och externa deltagare
 • Giltighetstid
 • Behörigheter
 • Exportering av data
 • E-signering av beslut
 • Sortering och sökmöjligheter

 

E-signering

Signera dokument smidigt direkt i portalen med funktionen E-signering. Funktionen har stöd för följande:

 • Interna och externa parter
 • Titel
 • PDF
 • Meddelande
 • Mobilt BankID
 • Påminnelser
 • Historik av signeringsprocessen
 • Historik av signeringar

Läs mer om e-signering hos vår partner Scrive.

Mobilt BankID

Logga in smidigt med Mobilt BankID. Ni kopplar enkelt på Mobilt BankID under "Min Profil" i menyn till vänster i Styrelseportalen under ert namn.

Det går även att koppla på Mobilt BankID för signering av dokument.

Aktiebok

Skapa en digital aktiebok direkt i Styrelseportalen. Funktionen har stöd för följande:

 • Aktieslag
 • Aktienummer
 • Innehav
 • Förbehåll
 • Status
 • Aktiebrev
 • Aktiehistorik
 • E-signering av aktiebok
 • Exportering av data
 • Delning av dokument

Projekt

Skapa och dela ut projekt inom styrelsen med Projekt. Funktionen har stöd för följande:

 • Titel
 • Status
 • Start och slutdatum
 • Koppling till kalender
 • Beskrivning
 • Ansvariga
 • Bifoga dokument
 • Kommentarer
 • Sortering och sökmöjligheter
 • Automatiska påminnelser via e-post och sms

Styrelsekalender

Lägg enkelt upp en planering med den gemensamma styrelsekalendern. Funktionen har stöd för följande:

 • Månad och årsvy
 • Koppling till iCal
 • Deltagare
 • Start och slutdatum
 • Start och sluttid
 • Automatiska påminnelser via e-post och sms
 • Färgschema

Dokument

Dela dokument enkelt och säkert inom organisationen på svenska servrar med Dokument. Funktionen har stöd för följande:

 • Drag and drop
 • Obegränsat antal mappar
 • Obegränsat antal undermappar
 • Delning av dokument med interna och externa parter
 • Tidsbegränsning vid delning av dokument
 • Lösenordsskydd
 • Schemalagd borttagning
 • Backup i 30 dagar
 • Sortering och sökmöjligheter

 

Avtal

Få full koll på avtal och skapa en digital historik med funktionen Avtal. Funktionen har stöd för följande:

 • Avtalstyp
 • Ansvariga
 • Automatiska påminnelser via e-post och sms
 • Årskostnad
 • Uppsägningstid
 • Leverantör
 • Automatisk förlängning
 • Sortering och sökmöjligheter
 • Bifoga dokument
 • Kommentarer
 • Koppling till kalender

Register

Skapa digitala register som ger en bra översikt och skapar en hållbar digital historik. Funktionen har stöd för följande:

 • Exportering av data
 • Bifoga dokument
 • Koppling till meddelanden
 • Kommentarer
 • Anpassningsbara utifrån organisationstyp
 • Anpassningsbara utifrån behov

Meddelanden

Kommunicera smidigt med både interna och externa parter med funktionen Meddelanden. Funktionen har stöd för följande:

 • Interna och externa meddelanden
 • Meddelanden via e-post och sms
 • Koppling till register
 • Bifoga dokument
 • Sökmöjligheter
info@reduca.se
0123 - 711 711