Smidigt styrelsearbete med Styrelseportalen

Ölands Golfklubb

Om Ölands Golfklubb

Klubben bildades 1983 och år 2003 gick banan från 9 hål till att bli en 18 håls bana. De nio gamla respektive nya hålen är av lite olika karaktär som ger en spännande variation till din golfrunda! De natursköna och välbevarade öländska värdena som stenmurar, orkidéer och fågelsång är gemensamma för hela banan och gör golfrundan till en härlig naturupplevelse.

Ölands Golfklubb är en medlemsägd golfklubb och har en stabil skara engagerade medlemmar. Som greenfeegäst kan du alltid räkna med att klubbens medlemmar hjälper dig till rätta om ett problem skulle uppstå. Alla ska känna sig välkomna! 

Läs mer om Ölands Golfklubb här: www.olandsgk.se

Kvalitativt arbete

Ölands golfklubbs styrelse består av 7 ledamöter med olika områden och uppgifter men med ett gemensamt mål, att hålla hög kvalitet.

Klubben värnar om sitt öländska arv, vilket innebär att de behåller och utvecklar det som varit på ett genuint sätt. Detta genomsyrar allt från hur de utvecklar banan och klubbområdet till produktval i olika sammanhang. De arbetar för en god tillgänglighet och finns alltid till hands för frågor och synpunkter.

- Styrelseportalen har möjliggjort att vi på ett smidigt sätt kan utföra ett kvalitativt styrelsearbete som skapar bra struktur i klubben säger sekreterare, Michaela Nilsson, Ölands Golfklubb.

Lär känna styrelsen här: www.nptk.se/styrelse
  

Smidig mötesprocess

Att kunna genomföra hela mötesprocessen, signera protokoll och samla alla möteshandlingar på ett ställe är några av fördelarna som sekreterare, Michaela Nilsson, på Ölands GK nämner efter att ha startat upp med Styrelseportalen.

I Styrelseportalen är det möjligt att skapa dagordning, skicka kallelse med mötesbilagor, skapa protokoll utifrån dagordning, skicka protokoll för justering och hämta in ändringsförslag för att sedan signera protokoll. Det skapar en tydlig digital historik, bra mötesstruktur och underlättar de administrativa arbetet samt distributionen av möteshandlingar.

- Styrelseportalen gör det möjligt för oss att vara mer tillgängliga och utveckla klubbverksamheten genom att den underlättar de administrativa arbetet säger sekreterare, Michaela Nilsson, Ölands GK.

Bra struktur och översikt

Styrelseportalen skapar en bra mötesstruktur och samlar alla signerade protokoll samt bilagor på ett ställe vilket skapar ett kontinuerligt, kvalitativt och aktivt styrelsearbete säger sekreterare, Michaela Nilsson, på Ölands GK.

I Styrelseportalen skapas en tydlig digital möteshistorik som har en enkel sökfunktion vilket möjliggör en smidig åtkomst till tidigare möten för att se beslut som tagits och ta del av samtliga möteshandlingar. 

Styrelsemedlemmar kan på ett smidigt sätt logga in med BankID och få tillgång till styrelsearbetet var de än befinner sig vilket underlättar avsevärt för styrelsemedlemmar på resande fot. 

"Styrelseportalen har förbättrat och underlättat mötesprocessen avsevärt, framförallt när det gäller signering av protokoll och distribution av möteshandlingar."


Styrelsen

Ölands Golfklubb

Vill ni veta mer?

Boka en demo och prova vår Styrelseportal i 30 dagar kostnadsfritt utan några förbindelser.

Under en demo får ni: 

  • Genomgång av plattformens funktioner
  • Svar på frågor och funderingar
  • Tips på hur ni kan driva styrelsearbetet på ett smart sätt med Styrelseportalen

Boka en demo här.

info@reduca.se
08 - 39 39 48