Allt styrelsearbete på en plattform.

Vi har samlat allt ni behöver i styrelsen för att driva, växa och utveckla organisationen på ett ställe. Digitala möten, e-signering och dokumentlagring på en plattform. Kom igång med Styrelseportalen kostnadsfritt utan några förbindelser.

Samla allt styrelsematerial på ett ställe med Styrelseportalen

"Vi har idag en modern digital helhetslösning genom Reduca, vilket har underlättat styrelsearbetet och kommunikationen med medlemmarna avsevärt. Kontakten med Reduca har varit både personlig och flexibel. Vi rekommenderar Reduca till andra bostadsrättsföreningar som söker ett modernt sätt att arbeta på."

Styrelsen

Brf Valvet i Stockholm

"Reduca är snabba, lyhörda och anpassar sina tjänster efter vad vi behöver. Trots att vi bara varit kunder en kortare tid har vi redan minskat våra kostnader för avtal och förenklat och förbättrat våra administrativa rutiner."

Styrelsen

Brf Höken 10-22

"Reduca har underlättat vårt styrelsearbete avsevärt, framförallt när det kommer till avtalshantering, dokumentation och kommunikation med våra medlemmar. Med hjälp av Reduca hittade vi en ny lokalvårdsleverantör med en kvalitativ tjänst till ett bra pris. Nu har vi även ett bra verktyg när vi i styrelsen måste kommunicera med våra medlemmar och bjuda in till diverse aktiviteter."

Styrelsen

Brf Knoppen 3

Föreningars första val av Styrelseportal!

4895 Styrelsemedlemmar
968 Styrelser

Reduca i samarbete med Bostadsrätterna

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna får ett förmånligt medlemserbjudande som innebär att föreningar får prova Styrelseportalen kostnadsfritt i 60 dagar utan några förbindelser och 25% rabatt på årslicensen.

Partners

Senaste nytt från Reduca

Så kan generativ AI underlätta styrelsearbetet

Artificiell Intelligens (AI) har blivit ett alltmer framträdande ämne i den moderna världen och påverkar våra dagliga liv. Men vad är egentligen AI, och hur påverkar det vår vardag? Här får du en grundläggande förklaring och dessutom konkreta sätt på hur generativ AI kan underlätta styrelsearbetet.

Vad är Artificiell Intelligens (AI)?

AI är en gren av datavetenskapen som fokuserar på att skapa system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Dessa system är utformade för att lära sig och förbättra sin prestanda över tid utan direkt mänsklig inblandning. Grundläggande för AI är maskininlärning, där algoritmer används för att analysera och tolka data för att dra slutsatser och fatta beslut.

Hur påverkar den vår vardag?

Inom vardagen ser vi redan nu användning av AI inom flera sektorer, från röstassistenter som Siri och Google Assistant till rekommendationssystem på streamingplattformar. Inom finans används AI för att analysera stora mängder data för att göra investeringsbeslut, bedöma kreditvärdighet och upptäcka bedrägerier. AI-optimerade system används också för att övervaka och styra energiförbrukningen i hem och företag. Detta kan leda till ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Inom transportsektorn utforskas självkörande fordon, där AI spelar en central roll. Dess påverkan sträcker sig över olika sektorer, vilket ger ökad effektivitet, bekvämlighet och anpassad användarupplevelse. På miljöfronten har AI använts för att analysera klimatdata och föreslå hållbara lösningar för att minska påverkan av klimatförändringar. Genom att använda avancerad maskininlärning kan forskare och aktivister skapa mer precisa modeller för att förutse och mildra effekterna av extremt väder och andra miljöhot.

Sammanfattningsvis utgör AI en spännande framtid för teknologin och har potential att omforma många aspekter av samhället. För att navigera framgångsrikt i denna nya era av intelligens är det viktigt att förstå grunderna i denna banbrytande teknologi.

Hur kan generativ AI underlätta och förbättra styrelsearbetet?

 1. Automatisering av Dokumentation:
  Generativ AI kan användas för att automatisera skrivandet av dagordning, protokoll, rapporter och mötesanteckningar. Styrelsemedlemmar kan spara tid genom att låta AI-assistenten sammanfatta information och skapa professionella dokument baserade på givna riktlinjer och data.

 2. Dataanalys och Beslutsstöd:
  Generativa modeller kan analysera stora mängder data och ge relevanta insikter. Genom att använda AI för att förstå komplexa rapporter och trender kan styrelsen fatta informerade beslut som grundas på omfattande och snabb analys.

 3. Förbättrad Kommunikation:
  AI kan stödja kommunikationen genom att hjälpa till att formulera klara och koncisa meddelanden. Det kan vara till hjälp vid skrivande av nyhetsbrev, meddelanden och andra kommunikationsmaterial.

 4. Utbildning och Informationshantering:
  AI kan användas för att skapa skräddarsydda utbildningsmaterial och snabbt svara på frågor från styrelsemedlemmar. Det underlättar förbättring av kunskapen inom styrelsen om olika ämnen.

 5. Effektiv Möteshantering:
  AI kan underlätta planering och genomförande av styrelsemöten genom att skapa dagordningar baserade på tidigare möteshistorik och medlemmarnas preferenser. Dessutom kan det hjälpa till att följa upp och implementera beslut som fattats under möten.

Trots dessa möjligheter är det viktigt att övervaka och hantera etiska och juridiska aspekter, inklusive sekretess och integritet, när generativ AI används inom styrelsearbetet. En balans mellan teknologins potential och etiska överväganden är nödvändig för att säkerställa ansvarsfull och effektiv användning av generativ AI.

I Styrelseportalen kan ni ta del av tekniken som underlättar styrelsearbetet samtidigt som ni har full kontroll över er egen data. I Styrelseportalen kan ni skriva dagordning och protokoll utifrån mall, signera dokument med BankID och genomföra videomöten med chatt möjligheter.

Ni kan prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar utan några förbindelser eller boka en demo.

Källa: OpenAI

 

 

 

Läs mer
info@reduca.se
08 - 39 39 48