Helt digitala stämmor från 2024

Digitala stämmor.jpg

Nu är det möjligt att hålla helt digitala stämmor. En ny lag trädde i kraft 2024-01-01 som innebär att ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, och aktiebolag kan hålla sina stämmor helt digitala men en ändring i stadgarna eller bolagsordningen krävs. Vidare beslutades det att om extra­ordinära omstän­dig­heter kräver det så ska digitala stämmor vara möjliga utan krav på stöd i bolags­ordningen eller stadgarna.

Beslutet innebär större valfrihet för föreningar och företag då de kan själva bestämma vad som passar bäst i det enskilda fallet. Att hålla digitala stämmor kan öka deltagandet och minska kostnader då det går att genomföra stämman utan resor och lokaler.

Nu är det upp till aktie­ägare och medlem­mar att avgöra om möjlig­heten att hålla digitala stämmor ska utnyttjas. Det enda som behövs är en ändring i bolagsordningen eller stadgarna vilket kan underlätta för deltagare avsevärt att möjligheten finns.

I Styrelseportalen är det möjligt att hålla digitala stämmor med upp till 200 deltagare. Det är smidigt att bjuda in deltagare och de kan enkelt koppla upp sig till mötet via en länk. Under mötet kan ni dela skärm om en presentation ska genomföras och det går även att skicka reaktioner, chatta samt räcka upp handen för att få ordet.

Ni kan prova digitala möten i Styrelseportalen gratis i 30 dagar utan några förbindelser eller boka en demo.

Läs mer om beslutet här:

Riksdagen.se

Regeringen.se

 

info@reduca.se
08 - 39 39 48