Kommande lanseringar 2021

Kommande utveckling 2021.jpg

Den första lanseringen som kommer att ske i början av 2021 är Möten som innehåller en hel del nya funktinaliteter och är en vidareutveckling av Styrelserum. Funktionen Möten innehåller 6 steg och kommer att göra det möjligt för styrelser att genomföra hela möten från kallelse till signering av protokoll direkt i Styrelseportalen.

Det innebär att sekreteraren kommer att kunna fylla i allmän mötesinformation, deltagare och sedan skriva en dagordning direkt i Styrelseportalen för att sedan skicka ut både mötesinformationen och dagordningen i en kallelse till samtliga parter via e-post. Mötet registreras även direkt i styrelsekalendern. Under mötet kommer protokollföraren kunna skriva hela protokollet direkt i Styrelseportalen för att sedan skicka det till justeraren som kan föreslå ändringar. När protokollet är färdigställt så går det på ett smidigt sätt att signera direkt i Styrelseportalen med samtliga parter. 

En annan funktion som kommer under första halvåret av 2021 är Nyckelkvittens som underlättar styrelsearbetet i främst organisationer som förvaltar fastigheter, lokaler och anläggningar. 

Votering kommer också att vidareutvecklas med nya funktionaliteter så som anonyma voteringar och möjligheten att bifoga dokument. Möjligheten att koppla ihop votering och möten på ett smidigt sätt utvärderas just nu och kan även vara något som hinner bli färdigställt under första halvåret.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 0123-711 711 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

info@reduca.se
08 - 39 39 48