Nytt i Styrelseportalen januari 2022

Nytt i Styrelseportalen.jpg

Nu finns möjligheten för användare i Styrelseportalen att lägga in återkommande kalenderaktiviteter. Det går smidigt att lägga till upprepning av aktivitet i följande intervaller varje dag, varje vecka, varannan vecka, varje månad, varje år. Det underlättar årsplaneringen för styrelsen avsevärt och gör det enkelt för styrelsemedlemmar att komma ihåg viktiga datum. Det skickas automatiskt ut påminnelser via e-post och sms en dag innan aktiviteter infaller.

Möten är nu även kopplad till styrelsekalendern där varje möte läggs in automatiskt som en aktivitet och varje aktivitet länkas direkt in till respektive möte. Det underlättar mötesprocessen och det administrativa arbetet för styrelsen.

I funktionen Möten har även möjligheten till att ha årsmöte lanserats. Det går enkelt att välja årsmöte i första steget under kategori.

Vill ni veta mer om Styrelseportalen och hur den kan underlätta ert styrelsearbete, kontakta oss på 08 - 39 39 48 eller info@reduca.se

Boka en demogenomgång av Styrelseportalen, klicka här.

Vill ni prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar, klicka här.

info@reduca.se
08 - 39 39 48