Reduca i samarbete med Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter Fabriksparken1.png

Reduca har inlett ett samarbete med Skandia Fastigheter som innebär att Reduca tillhandahåller webb och Styrelseportal för Skandia Fastigheters nyproducerade bostadsrätter.

Det första projektet är Brf Fabriksparken 1 som redan ligger live med sin webb där medlemmar och andra intressenter kan se information och ladda ner dokument, https://fabriksparken1.se.

Styrelsemedlemmar har även åtkomst till Styrelseportalen där de kan lagra, dela och signera dokument, planera med styrelsekalendern, få digital historik över möten, hantera projekt, göra snabba utskick och mycket mer.

Läs mer om styrelseportalen här.

Har ni frågor eller funderingar angående samarbeten, kontakta oss på info@reduca.se eller 0123-711 711.

info@reduca.se
08 - 39 39 48